Transfer Group AB

Vi är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är vi en helhetsleverantör för fysisk säkerhet och kan erbjuda allt från mjukvara och hårdvara till utbildning och bemanning.

Vår affärsidé är att, baserat på vår erfarenhet och kunskap inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla hård- och mjukvara samt erbjuda produkter och tjänster som ökar säkerheten och tryggheten för såväl individer som föremål och egendom.

Våra verksamhetsområden

Bevakning

 • Auktoriserade av länsstyrelsen
 • Ordningsvakter
 • Väktare
 • Trygghetsvärdar
 • Skyddsvakter
 • Fastighetsjour
 • Personskydd
 • Larmcentral
 • Hamn- och sjöfartsskydd

Säkerhetskontroll

 • Försäljning och service
 • Röntgen
 • Metalldetektion
 • Narkotika- och sprängämnesdetektion
 • Detektion av radiologisk strålning

Transfer Group presenterar verksamhetsuppdatering med anledning av fusion och delger finansiell prognos för kommande fem år.

Säkerhetsteknik

 • CCTV
 • Passersystem
 • Inbrottslarm
 • Personlarm
 • Fastighetslarm
 • Skalskydd till högsäkerhetsobjekt
 • Installation och service

Mjukvara

 • Utveckling, anpassning och optimering av Transfer Groups system och digitala lösningar
 • Effektiviserar övriga tjänster i utbudet
 • Stand alone tjänster
 • Amigo Tools
 • Amigo Smart

Våra policies

Kvalitet

Koncernens verksamhet ska i alla avseenden kännetecknas av rätt kvalitet och därigenom skapa mervärde för våra kunder, medarbetare och övriga intressenter, sett utifrån deras olika behov, förväntningar och krav.

Vår kvalitestpolicy finner du här: TG-003-Kvalitetspolicy-Transfer-Group.pdf

Miljö

Vi ska ständigt minska den miljöbelastning vår verksamhet förorsakar genom effektivare utnyttjande av energi, transporter, förbrukningsmaterial och råvaror. Alla medarbetare skall ta ett personligt ansvar för hälsa och miljö.

Vår miljöpolicy finner du här: TG-004-Miljopolicy-Transfer-Group.pdf

Transfer Group presenterar verksamhetsuppdatering med anledning av fusion och delger finansiell prognos för kommande fem år.

Intervju med Transfer Groups VD Pernilla Jennesäter

Finwire har träffat Transfer groups VD Pernilla Jennesäter. Vi pratar om emissionen, avyttringen av BRAINS, konkurrenssituation och varför investerare bör titta närmare på Transfer Group.

Verksamhetsuppdatering

Transfer Group presenterar verksamhetsuppdatering med anledning av fusion och delger finansiell prognos för kommande fem år.

Pressmeddelanden

Vi uppdaterar nyheterna regelbundet så missa inte våra pressmedelanden. Håll koll på vad som händer på Transfer Group!

VD Pernilla Jennesäter informerar om Transfer Group

Nya förvärv, nya säkerhetslösningar, ny vd och nya marknader. Det händer mycket på svensknorska Transfer Group.

info@transfer.se

Vid generella frågor om Transfer Group. Vi försöker svara inom 24 timmar.

ir@transfer.se

Vid investerarrelaterade frågor om Transfer Group. Vi försöker svara inom 24 timmar.