Transfer Group AB

Med sectech tar
vi säkerhetslösningar
till nästa nivå

Vi är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är vi en one-stop-shop för fysisk säkerhet och kan erbjuda allt från mjukvara och hårdvara till utbildning och bemanning.

Vår affärsidé är att, baserat på vår erfarenhet och kunskap inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål.

Sectech är en förkortning av Security Technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Vi har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Intervju med Transfer Groups VD Pernilla Jennesäter

Analyst Group intervjuar Transfer Groups VD Pernilla Jennesäter i samband med inledning av analysbevakning.

Verksamhetsuppdatering

Transfer Group presenterar verksamhetsuppdatering med anledning av fusion och delger finansiell prognos för kommande fem år.

Pressmeddelanden

Vi uppdaterar nyheterna regelbundet så missa inte våra pressmedelanden. Håll koll på vad som händer på Transfer Group!

VD Pernilla Jennesäter informerar om Transfer Group

Nya förvärv, nya säkerhetslösningar, ny vd och nya marknader. Det händer mycket på svensknorska Transfer Group.

info@transfer.se

Vid generella frågor om Transfer Group. Vi försöker svara inom 24 timmar.

ir@transfer.se

Vid investerarrelaterade frågor om Transfer Group. Vi försöker svara inom 24 timmar.