Transfer Security AB

Transfer Security AB är ett säkerhetsföretag med inriktning på fysisk säkerhet, säkerhetsteknik och egenutvecklade bärbara mobila larmsystem. Transfer Security startade sin verksamhet under namnen Mil Sec Sverige AB och har varit verksamma sedan 1987. Transfer Security är verksamma inom Norden och har kunder inom myndighet, kommun, privata företag och privatpersoner.

Transfer Security har ett eget varumärke ”Amigo” som utvecklar och tillverkar både hård- och mjukvara. Med fokus på den professionella larmbranschen erbjuder vi allt inom personlarm, butikslarm, fastighetslarm och klotterlarm. All hård- och mjukvara certifieras hos RISE (tidigare Statens Provningsanstalt). Vi utvecklar och tillverkar mobila larmsystem och avsedd för professionellt bruk. Larmen utvecklas och tillverkas i Sverige.

Vi är leverantörs­oberoende och arbetar med flera marknadsledande märken inom CCTV, inbrottslarm, passersystem och lås, och skräddarsyr lösningar utifrån era behov inklusive utbildning, underhåll och service.

Transfer Security erbjuder fysisk säkerhet och perimeterskydd med grindar och stängsel. Transfer Security har produkter anpassade för skydd mot inbrott, beskjutning, fordonsramning, rån och tryckvåg. Vi bygger säkra rum, även benämnt som ”strong room”, ”panic room” och ”safe room”, med stålpartier, dörrar, okrossbara glas och fönsterfilm för att skydda person, material eller egendom. Alla lösningar skräddarsys efter behov och förutsättningar utifrån hotbild.

Transfer Security har vidare ett flertal produkter som förhindrar och försvårar ett angrepp med fordon. Fasta och rörliga pollare, RoadBlockers eller Wedge och Tyre Killers är några exempel på produkter som gör det svårare för en angripare att lyckas med sitt angrepp. Vi har produkter som är godkända i alla de olika normer och standarder som används för klassificering av Fordonsramningsskydd.