×

Registrera dig som ny användare

Syftet med transfers riktlinjer är att fungera som en guide om önskat beteende för våra anställda, kunder och samarbetspartners. Vi tror starkt på det egna engagemanget. Våra anställda och samarbetspartners ska kunna känna och dela våra attityder som är: hjälpsamma, tillmötesgående, mänskliga, pålitliga, ärliga, professionella och kompetenta. Transfer verkar för jämställdhet och mångfald på arbetsmarknaden.

  Öppenhet och transparens

Transfer arbetar för en öppen och transparent verksamhet, där vi uppmuntrar till konstruktiv feedback. Vi förutsätter en ärlig och respektfull dialog mellan uppdragstagare, uppdragsgivare och samarbetspartners
via vår förmedlingsplattform.

 

  Bra arbetsvillkor

Transfer har ett arbetsgivaransvar som innebär att vi ser över arbetsförhållanden, arbetad tid och utbetalning av ersättning till våra uppdragstagare. Uppdragstagare är försäkrade under tiden de är ute på uppdrag.Tillbud och olyckor på arbetsplatsen ska rapporteras in till oss på Transfer. Vi visar hänsyn och respekterar våra uppdragstagares självständighet och flexibilitet, som om de drev sin egen firma.

 

  Seriösa uppdrag

Vi godkänner alla uppdragsgivare innan de har möjlighet att använda sig av transfers tjänster och nätverk. Alla överenskommelser mellan uppdragsgivare och uppdragstagare registreras på transfer.se och avtalsskrivning mellan parterna sker digitalt. Vi jobbar ständigt för säkra arbetsförhållanden.

 

  Rättvis ersättning

Ersättning för utfört arbete baseras på en överenskommelse mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. De uppdrag som förmedlas via transfer.se följer marknadsmässiga ersättningar där vi förutsätter fullständig transparens på transfer.se.

Vi på transfer tolererar inte diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Vi tar avstånd från missbruk och alkohol. Transfer accepterar inga former av bedrägerier. Vill du komma i kontakt med Transfer angående våra riktlinjer, vänligen ring eller skriv till oss på

 

Telefon 0770-175005
Mail: info@transfer.se

 

senast uppdaterad 2017-08-31