×

Registrera dig som ny användare

Transfer Säkerhet är mötesplatsen för dig som söker uppdrag eller personal inom säkerhetsbranschen. Här kan du som Uppdragstagare och Uppdragsgivare snabbt och enkelt hitta nya möjligheter för Utbildning, Uppdrag, Personal och Rekrytering.

Vi säkerställer att den personal som rekryteras ifrån oss har rätt formell utbildning. Vi erbjuder tidsbesparande och kostnadseffektiva säkerhetslösningar som vi skräddarsyr efter din verksamhets säkerhetsbehov. Vi kan även hjälpa till med utbildning inom bevakning och luftfartsskydd, både för dig som privatperson och företag.

När du skapar din profil, antingen som Uppdragstagare eller Uppdragsgivare inom området säkerhet kommer den inte att visas publikt.

Välkommen till en spännande bransch!


Vi erbjuder idag följande:

 
Uppdrag

För dig med rätt utbildning/utbildningsbevis som har godkänts av Polismyndigheten finns stora möjligheter att hitta spännande uppdrag på kort eller lång sikt. Du fokuserar på uppdraget, Transfer hanterar all administration såsom fakturering, skatteinbetalning samt löneutbetalning. För dig som är intresserad av p-vakt eller andra uppdrag/utbildningar inom säkerhet, kontakta oss så hjälper vi dig.Uppdragsrekrytering bevakning

Transfer har genom sin erfarna personal och breda nätverk en unik möjlighet att hjälpa till med rekrytering inom bevakning. Utifrån behov och kravspecifikation hittar vi bästa matchning ur vår konfidentiella kundbas.

 

 

 

Väktare

Genomsnittlig lön* : 28 100 kr
* Källa: SCB. Angiven lön kan variera kraftigt beroende på efterfrågan, utbildningsnivå, yrkeserfarenhet etc.
Kurspris : 11 500 kr
Lätt att få jobb!
Inom detta yrke råder liten konkurrens de närmaste åren, enligt prognos från SCB och Arbetsförmedlingen eller annan källa.

Parkeringsvakt

Genomsnittlig lön :
27 697 – 28 451 kr
Kurspris : 21 000 kr
Lätt att få jobb!
Inom detta yrke råder liten konkurrens de närmaste åren, enligt prognos från SCB och Arbetsförmedlingen eller annan källa.