Styrelse och ledande befattning

Styrelse

Klas Arvidson

Styrelseordförande Transfer Group AB

Läs mer

Född: 1967

Erfarenhet: Över 20 års erfarenhet inom e-hälsa med att bygga upp bolag som: Magnetkameran MRAB, Cambio Healthcare Systems AB och FRISQ AB (VD fram till börsnotering 2016). Klas har även byggt upp ett IT-­bolag för Cambio, Software Engineering Pvt Ltd (systemutveckling) på Sri Lanka.

Andra uppdrag: Grundare Konkarong AB, Vice VD och styrelseledamot i Raytelligence AB, styrelseledamot i Dots Solution AB, Styrelse­ord­förande i Picture My Life AB; Business Developer, Creative Solutions; Senior Advisor.

Utbildning: Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, ­University of Pennsylvania.

Mats Holmberg

VD Transfer Group AB

Läs mer

Född: 1958

Erfarenhet: Över 30 års erfarenhet av företagsgrundande och entreprenörskap. Mats är en visionär och äkta entreprenör.

Andra uppdrag: Styrelseledamot, tf VD Skotas AB, Sensec AB, Styrelseordförande, FRISQ (grundare), Des Mond AB, Minutus AB, TDC Directories, I2P, TDC.

Utbildning: Umeå Universitet; Business. IHM Business School, Sales and Market Management.

Christoffer Bylock

Vice VD Transfer Group AB

Läs mer

Född: 1975

Erfarenhet: Grundare VivBon, CDshop AB, Messamigos AB, Nannyakuten AB.

Andra uppdrag: VD VivBon AB, tf VD Amigo Alarm Sweden AB

Utbildning: Sociologi och national­ekonomi, Stockholms ­Universitet.

Ledande befattning

Caroline Magnevill

VD
Doktor Hemma AB

Läs mer

Född: 1990

Erfarenhet: Flerårig erfarenhet av förtroendeuppdrag, tex. ordförande i studentförening och ekonomiansvarig i ett flertal ideella föreningar.

Andra uppdrag:

Utbildning: International Tourism Management med inriktning verksamhetsutveckling och företagsekonomi, Högskolarna Dalarna & Södertörns Högskola. Psykologi 1 år heltid. Flertal ledarskapsutbildning via Svenska Ridsportsförbundet.

Hampus Holmberg

VD
Transfer Security AB

Läs mer

Född: 1989

Erfarenhet: Amfibiesoldat vid Amfibiebataljonen Berga.

Andra uppdrag:

Utbildning: BA marketing communication, Glion institute of Higher Education, Switzerland.