Om

Kärnvärden

Transfer Group AB är en koncern av tjänsteföretag som kompletterar varandra och skapar synergi. Våra kunder ska känna sig trygga och få tid över till det som verkligen betyder något. Våra medarbetare kommer från olika bakgrunder med erfarenhet inom IT, service, säkerhet och vård. Med en entreprenörsanda och nyfikenhet så bygger vi en modern koncern anpassad för morgondagens utmaningar.

Transfer Group har nycklarna till en tryggare och säkrare framtid!

Omsorg

Transfer Group har valt att hjälpa sina kunder i och runt hemmet så att de kan känna sig lugna och trygga i vardagens alla skeenden.

Investering i omsorg

Säkerhet

Säkerhet har aldrig varit så relevant som det är idag och Transfer Group har därför valt att vara med och utveckla säkerhetsbranschen.

Investering i säkerhet

Bakgrund

Transfer Group AB grundades av Mats Holmberg år 2014. Under de första åren låg fokus på att skapa en digital plattform för att matcha jobbsökande med arbetsgivare. Den här plattformen skapade en gemensam grund för företagen som växte fram inom Transfer Group. Idag har företaget vuxit till en koncern av tjänsteföretag som fokuserar på omsorg och säkerhet.
Styrelse och ledande befattning