×

Registrera dig som ny användare

Om oss
Transfer Service Group AB är mötesplatsen för aktiva uppdragstagare och uppdragsgivare.
Vi erbjuder möjligheten för företag och individer att finna kompetenser och jobb.
Verksamheten bedrivs inom segmenten vård, service och säkerhet.

Vision
Vår vision är att bli marknadens största privata aktör inom jobbrelaterade tjänster.

Mål
Att förändra och digitalisera hela arbetsmarknaden samt skapa värden för våra kunder och ägare.

Affärsidé
Transfer skall erbjuda marknaden tjänster inom rekrytering, utbildning och bemanning inom sektorerna vård, service och säkerhet.

Affärsmodell
Transfer skall vara specialister på rekrytering, bemanning och kompetenshöjande insatser där våra uppdragsgivare ställer särskilda krav såsom myndighetskrav, anställning i känsliga miljöer samt övriga regulatoriska krav.

Kvalitet & säkerhet
Transfer har påbörjat arbetet med att etablera ett ledningssystem enligt ISO 9001 samt att miljöcertifiera sig enligt ISO 14000.
Vi arbetar aktivt med att etablera och följa regelverken i GDPR som ett led i att skydda våra kunder, partners och anställda

Affärsområden
Transfer är verksamma inom vård, service samt säkerhet.
Vi har även egna verksamheter inom våra segment, vilket är ett led i att kunna kvalitetssäkra våra tjänster genom att tillse att våra tjänster alltid är moderna och aktuella.
Vi kan även erbjuda anställningar samt praktisk yrkesträning inom ramen för våra egna verksamheter.