Mil Sec Sverige AB

Vi är ett svenskt säkerhetsföretag, grundat 1987, med inriktning på säkerhetsprodukter för egendomsskydd till företag och myndigheter.
Vi ser oss själva som ”byggmästare” inom säkerhetslösningar och tar ett helhetsgrepp från förstudie/projektering till genomförande, utbildning, dokumentation, och service/underhåll. Vi är verksamma i hela Sverige med utgångspunkt från vårt kontor i Stockholm.

Besök gärna MilSecs hemsida på milsec.se