Mil Sec Sverige AB

Mil Sec är ett säkerhetsföretag med fokus på skalskydd som bygger trygga miljöer för människor och verksamheter.
Företaget grundades 1987, förvärvades av Sensec 2017 och ingår sedan mars 2022 som en del i Transfer Group. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Som byggmästare i säkerhet levererar Mil Sec komplett anpassade säkerhetslösningar utifrån kundernas aktuella hotbilder.
I produktportföljen ingår:

  • Säkerhetsfilm
  • Säkerhetsdörrar
  • Pollare, grindar, bommar
  • Tryckvågsskydd
  • Galler/jalusier
  • Staket/stängsel
  • Säkerhetsväggar
  • Säkert rum/safe room

Framtidsvisionen är att utöka produktutbudet och att tillsammans med övriga bolag inom Transfer Group nå ut till en bredare kundgrupp.