×

Registrera dig som ny användare

Investera i Transfer Service Group
Transfer Service Group bedriver verksamhet inom områden för samhällsnytta och skapar värde för den enskilda individen. Service, säkerhet och vård är ämnen som berör alla och har stor påverkan i samhället. Vår primära målgrupp växer med fler äldre och stressande småbarnsföräldrar. Konkurrensen med seriösa aktörer är i många fall obefintlig. Vi är unika i vårt koncept och helhetstänkande.

Transfer är en plattform för bolag inom dessa sektorer som ger förutsättningar för bolag att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapa skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra och ger kunderna service och trygghet.

Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång, en tillgång som förstärkts i samband med företagsköpen. Vi är både erfarna entreprenörer och förvaltare i kombination med unga och äldre – en bredd som ger energi och unika visioner.

Under det sista året så har vi identifierat behovet av att själva äga företag inom våra affärssegment för att till fullo säkra trovärdighet, kvalitet, branschkunskap samt fortsatt affärsutveckling och lönsamhet. Det är styrelsens tanke att nå en högre intjäningsförmåga och värde i förberedelse för börsnotering under 2020.

Transfer Service Group AB har nycklarna för en tryggare och säkrare framtid!

 

Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Transfer Group Ab (publ)

Raytelligence tecknar återförsäljaravtal med Transfer Service Group

VivBon och Transfer Service Group

Christoffer Bylock tillträder som vice VD i Transfer Service Group AB

Nu blir vi Transfer Service Group AB