Investera i Transfer Group

Transfer Group bedriver verksamhet inom områden som bidrar till samhällsnytta och skapar värde för den enskilda individen. Säkerhet och omsorg är ämnen som berör alla och har stor påverkan i samhället. Vår primära målgrupp växer med allt fler äldre människor och stressade småbarnsföräldrar. Konkurrensen med seriösa aktörer är nästintill obefintlig.

Vi är unika i vårt koncept och vision

Transfer är en plattform för bolag inom säkerhet och omsorg som har rätt förutsättningar för att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapa skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunder omsorg och trygghet.

Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång, en tillgång som förstärkts i samband med företagsköpen. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare – en bredd som ger energi och unika visioner.

Under det senaste året så har vi identifierat behovet av att själva äga företag inom våra affärssegment för att till fullo säkra trovärdighet, kvalitet, branschkunskap samt fortsatt affärsutveckling och lönsamhet. Det är styrelsens tanke att nå en högre intjäningsförmåga och värde i förberedelse för börsnotering under 2020.

Aktieemission

Transfer Group har beslutat att göra en aktieemission för att kunna finansiera företagets fortsatta tillväxt.

För att delta, använd ansökningsformuläret.

Obs! Denna emission har stängt

Transfer Group AB har nycklarna för en tryggare och säkrare framtid!