×

Registrera dig som ny användare

Entreprenad – hantverkare – uppdrag enligt AB09

Exempel på verksamheter som försäkras:

  • Måleri (särskilda regler för heta arbeten måste följas)
  • Elektriker
  • Byggnadssnickare
  • Plattsättare

Försäkringen omfattar inte: Rörarbeten, VVS, Arbeten på flygplan eller flygplatser, Arbeten på kärnkraftverk, Arbeten på fartyg, Arbeten med våtrum, Sprängning, Markarbeten (pålning, schaktning och liknande).

Försäkringen gäller bara i Sverige/Norden.