×

Registrera dig som ny användare

Som anställd genom Transfer Jobb kan du känna dig trygg. Vi har tagit fram ett försäkringspaket som ger er som jobbar via oss ett väl täckande skydd. Beroende på yrkesområde kan vi också hjälpa till med kompletterande specialförsäkringar. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Vill du veta vad som gäller just ditt område kan du läsa mer nedan.

Personförsäkring

Via Svedea har vi tecknat en Olycksfallsförsäkring som gäller dig som anställd under såväl arbetstid samt resa till och från arbetet.  En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt, genom en plötslig yttre händelse.  Vår försäkring gäller kortfattat Läkarvård (nödvändiga och skäliga kostnader), Sjukhusvård, Behandling, Hjälpmedel och intyg, Läkemedel, Tandbehandling, Resor, Skadade tillhörigheter och merkostnader, Rehabilitering. Efter fastställd invaliditet lämnas ersättning för medicinsk invaliditet (max 400.000 kr), ärrersättning, ekonomisk invaliditet (max 800.000 kr) samt dödsfallskapital (20.000 kr).

Ansvarsförsäkring

Via Svedea har vi tecknat en ansvarsförsäkring som gäller om du genom fel eller försummelse orsakar skada som drabbar tredje man (exempelvis beställaren). Genom försäkringen får vi hjälp gentemot motparten (den skadedrabbade) med att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, föra talan, förhandla med motparten samt slutligen ersätta. Du som uppdragstagare har en skyldighet att följa lagar, bestämmelser och branschpraxis och skall utföra uppdraget professionellt med god ordning och reda.

Alla skador/incidenter som inträffar skall omedelbart anmälas till Transfer Jobb AB, för vidarebefordran till försäkringsbolaget. Eventuell självrisk erläggs av den egenanställde. Alla skador regleras enligt de fullständiga försäkringsvillkoren som vid var tid kan beställas av Transfer.

Nedan finns uppräknat vilka branscher och huvudgrupper som ansvarsförsäkringen omfattar.

Det finns också möjlighet att genom oss skaffa en tilläggsförsäkring beroende på just dina behov. Detta måste dock göras innan själva uppdraget påbörjas. Tveka inte att kontakta oss om du vill ha råd eller hjälp med tilläggsförsäkringar!

Följande huvudgrupper omfattas av vår grundförsäkring:

Service – reparation

Entreprenad – hantverkare

Hushållsnära tjänster 

Teknisk konsult 

Konsult/Rådgivning 

Övriga kontorstjänster 

Artistisk verksamhet 

Bemanning 

Behandling

Försäkringen omfattar endast uppdrag inom Sverige/Norden. Se detaljer under respektive huvudgrupp.

Följande huvudgrupper/branscher/verksamheter omfattas inte av vår grundförsäkring