×

Registrera dig som ny användare

Väktarutbildning del 2 kan du gå när du har genomgått del 1 med godkänt resultat och praktisk yrkesträning. (enligt PMFS 20117:10 FAP 573-1 eller senare samt 7 kap. 4–5 §§ eller arbetsplatsförlagt lärande enligt 7 kap. 6 §).

Ämnen som ingår:

  • Bevakningsjuridik, 8 lektionstimmar
  • Bevakningstjänst, 8 lektionstimmar
  • Konflikthantering och självskydd, 8 lektionstimmar
  • Arbetsmiljö, 8 lektionstimmar
  • Samhället rättsvårdande myndigheter, 2 lektionstimmar
  • Droger, 2 lektionstimmar
  • Skriftligt och praktiskt prov, 4 lektionstimmar

Om intresse finns att boka en klass för VU2, maila oss på sakerhet@transfer.se .

Kurspris: 7000 kr (inkl. moms)