×

Registrera dig som ny användare

Flygplatskontrollant

Genomsnittlig lön* : 27 400 kr
* Källa: SCB. Angiven lön kan variera kraftigt beroende på efterfrågan, utbildningsnivå, yrkeserfarenhet etc.
Framtidsutsikter
Behovet av flygplatskontrollanter kommer troligen att öka under de närmaste åren eftersom kraven på den internationella flygsäkerheten har ökat.

Flygplatskontrollanter arbetar vid säkerhetskontrollen och har en viktig roll i att upprätthålla flygsäkerheten.

Arbetet som flygplatskontrollant är ansvarsfullt. Passagerare och bagage kontrolleras av flygplatskontrollanter. Detta för att säkerställa att innehållet i bagage som passagerarna för med sig är flygsäkert. Flygplatskontrollanter utför även tillträdeskontroll och dokumentkontroll.

För att bli flygplatskontrollant så genomgår man en utbildning som omfattar teori och praktik. Utbildningen styrs ifrån Transportstyrelsen och längden varierar lite mellan de godkända leverantörerna av utbildning. Transfer Säkerhet ordnar utbildningen för säkerhetspersonal/flygplatskontrollant i samarbete med Sensec Academy. Efter avslutad utbildning blir du anställningsbar och kan själv söka jobb som flygplatskontrollant.

För att kunna arbeta som flygplatskontrollant behöver du:

 • Vara minst 18 år
 • Svensk medborgare*
 • Ostraffad och laglydig
 • Behärska svenska och engelska
 • Gymnasieutbildning eller motsvarande
 • God hälsa och fysik
 • Ha fullgott färgseende

 

* Svenskt medborgarskap krävs eftersom tjänsterna är säkerhetsklassade.


Vänligen medtag ett oöppnat utdrag ur belastningsregistret vid eventuell intervju. 
Notera att en kreditupplysning kommer att göras om du blir aktuell för tjänsten.

Begäran om utdrag ur belastningsregistret


 

Kurspris: 11 500 kr

Hjälp med betalning

 

 

Utbildning för säkerhetspersonal/flygplatskontrollant består av två delar:

 

Grundutbildning

Utbildningslängd: 3 dagar

Plats: Stockholm

Tid: 08.30 -16.30

       Kursinnehåll:

 • Brott och olagliga handlingar mot civil luftfart
 • Lagstiftning
 • Luftfartsskydd
 • Tillträdeskontroll
 • Konflikthantering/Avvikelserapportering
 • Förbjudna föremål
 • Arbetsmetodik i säkerhetskontrollen 
 • Bemötande och kommunikation

 

Utbildning av säkerhetspersonal 
som utför säkerhetskontroll av person, kabinbagage, medförda föremål
och lastrumsbagage samt varuleveranser till flygplatsen och för användning av ombord.

Utbildningslängd: 1 dag

Plats: Stockholm

Tid: 08.30 -16.30

        Kursinnehåll:

 • Säkerhetskontroll 
 • Förbjudna föremål
 • Arbetsmetodik i säkerhetskontrollen
 • Teknisk utrustning 
 • Avvikelserapportering 
 • Bemötande och kommunikation