×

Registrera dig som ny användare

Utbildning i expanderbar batong och konflikthantering

Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter, FAP 573-1, får väktare som genomgått utbildning i expanderbar batong bära sådan i tjänsten som väktare.

Denna utbildning är en helt separat utbildning och ingår ej i väktargrundutbildningen, där utbildning på den sedvanliga gummibatongen ingår.

Efter godkänd utbildning är man behörig att bära expanderbar batong i tjänsten som väktare.

Om intresse finns att boka en klass för asp, kontakta oss på sakerhet@transfer.se . Priset beräknas efter antal elever.

Kursbeskrivning

Utbildningen följer kraven i 24 kap. brottsbalken och 10 § 2 polislagen (1984:387), jfr 29 § samma lag, samt batongtekniker och moment i form av
– grundställning
– högt och lågt utslag
– ihopslag
– färdigställning
– forehand- och backhandsslag
– blockering
– medicinska risker
– mental förberedelse
– konflikthantering
– kommunikation och kompetensprov

Totalt 10 lektionstimmar

Förkunskaper

Godkänd Väktarutbildning 1