Commuter Security Group AB

CSG erbjuder tjänster inom säkerhet, trygghet och bevakning. Vårt arbete pågår varje dag 24 timmar om dygnet året runt. Vi bedriver verksamhet i Stockholm, Södermanland, Örebro, Uppsala, och Värmland. Vår ambition är att bredda vår kundportfölj och leverera även i andra större städer. Vi skapar trygghet, ger god service och säkra transporter för både resenärer och gods. Och vi gör det med stort engagemang, hög kompetens och trovärdighet.

Affärsidé

CSG erbjuder säkerhet, trygghet och bevakning. Vi verkar inom transportsektorn, handeln och andra publika miljöer.

Vision

CSG ska vara förstahandsvalet för att skapa trygghet i publika miljöer och skydda person och egendom.

Strategi

Genom våra fokusområden försäljning, medarbetare och drift, säkerställer vi att vår strategi når våra övergripande mål. För att stärka relationerna till våra kunder och medarbetare gör vi regelbundet kund- och medarbetarundersökningar. Syftet är att ständigt utveckla våra relationer så att vi alltid upplevs vara rätt val – kunder och medarbetare är VIP för oss.

  • Försäljningstillväxt sker genom aktiv försäljning, digitaliserade processer, hög säljkompetens och ett brett erbjudande i nära samarbete med våra kunder, för att säkerställa att vi möter deras behov idag och även i framtiden.
  • Attraktiv arbetsgivare blir vi med ett ledarskap som präglas av att motivera och stimulera till förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Det innebär att vi alla tar ansvar för verksamheten och att vi varje dag gör vårt bästa. Vår ambition är att fortsätta utveckla en kultur där vi tillsammans ser varandra som lagspelare som bidrar med olika kompetenser för att nå målen.
  • Planering och drift genom optimerad bemanning främjar vi en god arbetsmiljö och kundrelation. Effektivitet och yrkesstolthet genomsyrar allt vårt arbete och vi arbetar med kontinuerlig utbildning för våra medarbetare.

Verksamhet

CSG är ett av länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag och har funnits sedan 2003. Idag är vi ca 500 medarbetare i fem län. CSG har under åren utvecklats till att leverera heltäckande bevakningstjänster inom bl.a. flygplats, rond och utryckning, handel, kontrollverksamhet, kommunala uppdrag samt större offentliga uppdrag. Organisationen anpassas efter befintliga kontrakt, samt med huvudfunktioner inom försäljning, HR & kommunikation, samt personalplanering & drift.

Besök gärna CSGs hemsida på csgab.se