×

Registrera dig som ny användare

Håll motivationsnivån hög på jobbet 

När energi och motivation möter varandra är det lätt att få saker utförda. De största drivkrafterna till att känna sig motiverad på jobbet är att känna sig; utmanad på jobbet, åstadkomma något meningsfullt, lära sig nya saker, personlig utveckling och autonomi.

För att sedan upprätthålla motivationen på jobbet finns det olika strategier att använda sig utav:

 

1. Åta dig att göra ditt bästa
Om du vill göra ditt allra bästa på jobbet behöver du vara hängiven till ditt åtagande och vara mån om resultatet.

2. Fokusera inte på saker du inte kan kontrollera
Att använda sin energi till att fokusera på saker som vi inte kan kontrollera på jobbet kan hindra oss från att göra framsteg ur ett långsiktigt perspektiv.

3. Be om feedback

Feedback kan vara skrämmande, men det kan också vara otroligt motiverande. Feedback är en viktig drivkraft för att kunna fortsätta göra ett bra jobb, och för att få en möjlighet till att förbättras inom något område.

4. Ställ dig frågan, varför?
Du behöver slutföra en viss uppgift idag, men varför? En bra strategi för att upprätthålla motivationen till att slutföra saker är att fråga sig själv varför. Du har då visionen framför dig och ser syftet med uppgiften.

5. Ta pauser
Det kan kännas omöjligt att hinna ta en paus när du är mitt i en hektisk arbetsdag på jobbet.  Att ta pauser är dock viktigt för att hålla sig motiverad under hela dagen. Det kan vara bra att ta små pauser genom att bara gå ifrån skrivbordet eller arbetsuppgiften i några minuter. På så sätt blir det lättare att hålla en jämn energinivå över dagen.