×

Registrera dig som ny användare

Vågar du satsa din framtid på en utbildning?

I OECD:s studie, ”Education at a Glance 2015” är Sverige bland OECD:s medlemsländer det land där det lönar sig minst att utbilda sig. Det innebär att det inte kommer att löna sig att investera i högre studier då utbildningspremien är låg.

 

 

 

Siffrorna ser lite bättre ut för exempelvis juridik och samhällsvetenskap där 51 procent av studenterna med en kandidatexamen har ett kvalificerat jobb sex till tolv månader efter avslutad utbildning.

 

Det är naturligtvis inte rimligt att runt hälften av alla studenter inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik inte får ett kvalificerat jobb efter flera år av slit och studielån.

De runt 50 procent av eleverna som får ett kvalificerat jobb kan inte heller räkna med att tjäna ekonomiskt på att ha valt att studera.

är Sverige det land, utav organisationens samtliga 35 medlemmar, där det lönar sig minst att läsa vidare jämfört med att börja jobba direkt efter gymnasiet. Bland OECD:s medlemsländer höjs lönen i snitt med 60 procent efter en avslutad universitets- eller högskoleutbildning. I Sverige är det inte lika lönsamt, lönen höjs endast med 25 procent.

Två yrkesgrupper som inte tjänar på att utbilda sig är humanister och lärare. En student med examen från exempelvis en humanistisk utbildning tjänar aldrig på att ha studerat. Livslönen för en person med en humanistisk utbildning är 15,6 miljoner kronor, vilket är cirka fem procent mindre än genomsnittet för en gymnasieutbildad person. För lärare är det ännu sämre. En grundskolelärare får i genomsnitt sju procent lägre livslön och för en förskolelärare handlar det om elva procent.

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, har till och med kommit fram till att det för stora grupper är en förlustaffär att utbilda sig när man räknar in studiemedel och andra kostnader under studietiden.

Det är naturligtvis inte rimligt att det för så många studenter inte lönar sig att studera och att det för vissa till och med är en förlustaffär.

Att studera handlar naturligtvis inte bara om att få ett välbetalt, utmanande och givande arbete men vem vågar satsa sin framtid på en utbildning som visar sig vara en förlustaffär?

Det måste löna sig att studera. Annars kommer folk i framtiden att välja bort högre studier.

 

 

Vågar du satsa din framtid på en utbildning?