×

Registrera dig som ny användare

Är du mitt i karriären men längtar efter annat?

Folkuniversitetets årliga barometer ”Mitt i karriären” visar att bland 40–55 åringar vill sju av tio byta jobb. Generellt är det dock fler människor som vill byta jobb och yrkesroll idag än tidigare. Arbetslivet ser annorlunda ut idag, där pressen har ökat och många känner sig osäkra i sina yrkesroller. Det ställs helt andra krav på kompetensen idag. Andelen som aktivt söker efter ett nytt jobb är låg för de som befinner sig mitt i karriären. Detta beror dels på att de flesta vill jobba med något som känns meningsfullt men vet själva inte vad det skulle kunna vara. 

Sedan finns det även en stor osäkerhet då förfarandet för att söka jobb idag är betydligt mer komplicerat och konkurrensen är hög. Idag ställs det högre krav på den egna digitala kompetensen. Detta då snabba möten och nya jobbtillfällen oftast kräver närvaro och aktivitet i sociala medier. Det kan känns svårt och utmanande, vilket leder till att en stor andel helt enkelt låter bli att söka eller ge sig in i den processen överhuvudtaget.

Egenföretagarna är den grupp som verkar vara mest nöjda över sin arbetssituation. Här är siffran betydligt lägre då knappt en av sex vill jobba med något annat. Det handlar om möjligheten till mer flexibel arbetstid, påverkan över sin arbetssituation och känslan av meningsfullhet.