×

Registrera dig som ny användare

Framtidsyrken!

Arbetsmarknaden är fortsatt stark och inom flera arbetsområden finns det gott om jobbmöjligheter. Hälso – och sjukvård, bygg – och anläggning, data/IT och pedagogiska arbeten är de yrkesområden där jobbmöjligheterna är som störst.

Generellt sett krävs det dock minst en gymnasieutbildning för att få jobb. Det kan då vara aktuellt att komplettera en gymnasieexamen med ytterligare studier eller med en högskoleexamen. Det kan dock kännas svårt att välja utbildning då det är flera aspekter att ta hänsyn till.

En utbildning ska ju kännas tillräckligt intressant för att vara motiverande och ge personlig utveckling. Val av utbildning styrs också av hur arbetsmarknaden ser ut och vi kan ibland behöva göra ett praktiskt val för att utbildningen ska vara lönsam. Ett utbildnings – och yrkesval behöver förstås inte vara det som gäller under hela ditt yrkesliv. Det kan däremot vara en bra grund att stå på.

Gör SACOS TEST för att se vad som passar dig.