×

Registrera dig som ny användare

Studentmedarbetaravtal, har du koll?

Studentmedarbetaravtal är en flexibel anställningsform på deltid som ska gynna studenten liksom arbetsgivaren. Avtalen innebär att studenter på en teoretisk högskoleutbildning kan få ett deltidsarbete på max 15 timmar i veckan på sitt egna yrkesområde. För studenten innebär det en möjlighet att få arbetslivserfarenhet parallellt med studierna och arbetsgivaren får engagerade medarbetare med rätt kompetens. Arbetsgivarna får dessutom möjligheten att visa upp sig som attraktiva arbetsgivare.

Många studenter som arbetar vid sidan av sina studier jobbar oftast med okvalificerade arbetsuppgifter inom andra områden. Detta leder till att kompetenser inte tas tillvara på vilket dessutom tränger undan andra arbetssökande. Det har även visat sig att de studenter som extrajobbar inom sitt eget område orkar jobba fler timmar per vecka innan studierna påverkas negativt.