×

Registrera dig som ny användare

Praktisk kunskap borde vara i fokus

Vi befinner oss i en tid där det råder brist på personer med kompetens inom praktiska yrken. Detta gäller främst inom vård, bygg och export.  Det råder även en trend där färre gymnasieelever söker till yrkesförberedande program då siffran nu är nere på 25 procent, och utav dessa läser nästan hälften på vårdprogrammet.

Det finns flera orsaker till den växande trenden, däribland synen på praktiska utbildningar som är starkt förknippad med fördomen om att skoltrötta elever med lägre ambitioner söker sig till praktiska utbildningar.

Det svenska utbildningssystemet är idag ur många aspekter, skapat av och för teoretiker. De teoretiska kunskaperna dominerar och värderas generellt högre än praktiska kunskaper. Är det inte dags att lämna gamla föreställningar och värdera saker annorlunda?