×

Registrera dig som ny användare

Kulturkrock eller attitydsproblem?

I en färsk rapport som heter “Det är attityden, dumbom” beskriver organisationen Företagarna att unga svenskar har en dålig arbetsmoral och att det försvårar rekryteringen. Det finns absolut ett problem på arbetsmarknaden. Brist på arbetskraft och arbetslöshet samexisterar som ett resultat av svårigheter för företag att hitta personer med rätt kompetens. Problemet är särskilt påtagligt på små företag där resultatet visar att det endast är hälften av de företag som vill anställa där rekryteringen blir bra. Flertalet arbetsgivare beskriver att svårigheter att hitta personal blivit en fråga om attityder snarare än kompetens. Arbetsgivarna menar att många sökande inte klarar de grundläggande och har en bristande arbetsmoral.

Detta är en ständigt återkommande fråga där det givetvis finns fler perspektiv. Ett sådant är att det är en kulturkrock över generationer snarare än att unga har dålig arbetsmoral som Rasmus Canbäck skriver i sitt svar till debatten “Arbetsmoral”.  Den unga generationen ställer idag nya krav på arbetsgivarna och ifrågasätter äldre generationers sätt att utföra saker, precis som den yngre generationen blir ifrågasatta av personer som varit yrkesverksamma lång tid. Ett större fokus borde istället läggas på att den äldre och yngre generationen ska komplettera varandra och använda varandras resurser till att skapa en mer dynamisk arbetsmarknad. Den yngre generationen är dessutom uppväxta i IT-åldern, där tempot är högt och utvecklingen går fort. Snabba förändringar och effektivitet är därför ingenting som är främmande.